Vzdělávací seminář Právní aspekty fundraisingu

Víte jaké jsou právní aspekty a především rizika spojená s fundraisingem? Víte co je a není veřejná sbírka?

OBSAH KURZU:

CÍLE KURZU:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s platnou právní úpravu různých fundraisingových nástrojů a riziky, která z jejich nesprávného použití mohou plynout. Kurz je zaměřen primárně na právní aspekty, nicméně nevyhne se ani oblasti daní, neboť mnoho rizik souvisí právě s nimi.

Přihlašování možné ZDE, KURZ JE JIŽ NAPLNĚN, NYNÍ SE PŘIHLAŠUJETE JAKO NÁHRADNÍK.