Štěstí přeje aktivním a dobře připraveným!

Reg. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009308

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti i zaměstnanosti osob, zejména na mateřské/rodičovské dovolené vracejících se na trh práce, žijících v regionu MAS ŽR, které řeší problém obtížné zaměstnatelnosti a sladění rodinného života s pracovním. Osoby projdou komplexem služeb a budou připravování na úspěšný návrat na trh práce v podobě zaměstnání nebo podnikání. Do projektu bude zapojeno min. 30 osob, z toho 6 se rekvalifikuje, 14 absolvuje odbornou stáž nebo započne zaměstnání/podnikání.

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je zvýšit míru zaměstnanosti zejména rodičů s dětmi na území MAS ŽR a také jejich atraktivitu pro zaměstnavatele. Tím dojde k sociálnímu začleňování a řešení problémů nezaměstnanosti ve venkovských oblastech.

Měřítelným cílem projektu je minimálně 30 osob z cílové skupiny zapojených do aktivit projektu. Z toho minimálně 10 absolvuje odbornou stáž nebo započne zaměstnání/podnikání, 20 absolvuje poradenství, koučing nebo mentoring.

CÍLOVÁ SKUPINA

KLÍČOVÉ AKTIVITY

REALIZÁTOR PROJEKTU

Koalice nevládek Pardubicka z. s.

Komenského 432, 530 03 Pardubice

ič: 266 794 85

adresa kanceláře: Klášterní 54, Pardubice 530 02

KONTAKTNÍ OSOBA

Monika Konířová, Dis – manažerka projektu

email: konirova@konep.cz

tel: 607 230 051