Pracovní tým

Bc. Jana Machová, DiS.

ŘEDITELKA, GARANTKA BURZY FILANTROPIE

V KONEPu působí od roku 2007. V roce 2009 nastoupila na pozici ředitelky, kterou stále zastává. Působí také jako garantka řízení kvality přenosu know-how Burzy filantropie do nových regionů. V současné době kloubí rodinný a pracovní život. Kromě pracovních povinností se věnuje dceři Natálce a synovi Matyáškovi.

Monika Konířová, DiS.

MANAŽERKA PROJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE, KOORDINÁTORKA BURZY FILANTROPIE

Do KONEPu nastoupila v roce 2011 nejprve na půlroční stáž. Od roku 2012 zde již působila na pracovní pozici koordinátorky informační kanceláře pro neziskové organizace. Od roku 2015 pracuje na pozici manažerky projektů Evropské unie, např. na projektech „Rosteme a vzděláváme se s KONEPem“, nebo „S dětmi hravě aneb co Amos nevymyslel“. Aktuálně pozici manažerky a koodinátorky slaďuje s pozicí mámy dvou dětí.

Tereza Peřinová

FUNDRAISERKA BURZY FILANTROPIE

Tým KONEPu rozšířila v červnu 2019. Převzala pozici fundraisera Burzy filantropie. Díky ní se podařilo navázat spolupráci s několika novými donátory. Dále se podílí na koordinaci projektu „Rosteme a vzděláváme se s KONEPem“.

Mgr. Dana Krouželová

PR PRACOVNICE

V týmu KONEPu působila již v letech 2009–2011 jako supervizorka a metodička projektu „Mediální výchova na gymnáziích“. Do pozice PR pracovníka a pracovního poradce projektu „Štěstí přeje aktivním a dobře připraveným“ nastoupila v květnu 2019. Nyní mezi její úkoly patří psaní tiskových zpráv, správa facebookových stránek a komunikace s médii.

Ing. Lucie Křivková

KOORDINÁTORKA DC KONEP, GARANTKA RDC PARDUBICKÉHO KRAJE

V roce 2015 nastoupila na nově vytvořenou pracovní pozici koordinátor dobrovolníků. V KONEPu se stará o nábor nových dobrovolníků, o které nadále pečuje i při jejich vlastní dobrovolnické činnosti. Stejně tak komunikuje s přijímajícími organizacemi z řad neziskových a příspěvkových organizací a přednáší o tématu dobrovolnictví. Od května 2020 působí jako garant Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje.

Mgr. Kateřina Mužíková

KOORDINÁTORKA DC KONEP PRO REGION ÚSTÍ N. ORLICÍ, KOORDINÁTORKA AKTIVIT RDC PARDUBICKÉHO KRAJE

Od roku 2017 působila jako dobrovolník v programu doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. V roce 2019 nastoupila na tříměsíční stáž a od druhé poloviny téhož roku pracuje na pozici koordinátorky Dobrovolnického centra KONEP pro region Ústí nad Orlicí. Zajišťuje nábor nových dobrovolníků a komunikuje s organizacemi, kde dobrovolníci pomáhají. Dále spravuje sociální sítě a webové stránky centra. Od května 2020 má na starost také aktivity Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje.

Bc. Marta Lindušková

KOORDINÁTORKA INFORMAČNÍ KANCELÁŘE, PR PRACOVNICE

S KONEPem spolupracovala nejprve jako fotografka. Koncem roku 2016 začala vypomáhat v kanceláři brigádně. Součástí pracovního týmu se stala v březnu 2017, kdy převzala pozici koordinátorky informační kanceláře pro neziskové organizace. Začátkem roku 2020 zastávala také pozici PR pracovnice a od srpna téhož roku se stala koordinátorkou vzdělávání v projektu „Aktivně ke štěstí a spokojenosti“. Od listopadu 2021, po pětiletém působení v KONEPu, je na mateřské dovolené.

Mgr. Ludmila Pavlíková

KOORDINÁTORKA INFORMAČNÍ KANCELÁŘE

Do KONEPu nastoupila na sklonku roku 2021 a převzala pozici koordinátorky informační kanceláře. Současně je na mateřské dovolené a do práce si chodí odpočinout a nabrat síly.

Jolana Štěpánková

FINANČNÍ MANAŽERKA

Dlouholetá členka správní rady KONEPu je v současnosti její předsedkyní. Od roku 2013 zastává pozici finanční manažerky.

prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Od roku 2007 spolupracuje s KONEPem a zastává funkci účetního a daňového poradce pro neziskové organizace. Lektoruje také odborné kurzy v oblasti účetnictví a daní.