Poslání a cíle

Poslání

KONEP sdružuje a podporuje neziskové organizace v Pardubickém kraji a posiluje dobré jméno neziskového sektoru.

Cíle