Krajská konference NNO

23. KRAJSKÁ KONFERENCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PARDUBICKÉHO KRAJE 2024

23. Krajská konference neziskových organizací Pardubického kraje s tématem Jak uspět v neziskovém sektoru se bude konat 20. 3. 2024 ve Skautském centru Vinice. Podrobný program naleznete v pozvánce. 

Tisková zpráva 1 ZDE

Fotogalerie

Jak uspět v neziskovém sektoru? To bylo hlavní téma 23. krajské konference

Jak uspět v neziskovém sektoru? To bylo hlavní téma 23. Krajské konference neziskových organizací Pardubického kraje, která se uskutečnila v prostorách Skautského centra Vinice v Pardubicích. Tuto akci pořádá jednou za dva roky Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem. 

Účastníci měli možnost načerpat nové informace

„Účastníci na konferenci měli možnost načerpat nové informace, a to jak ty aktuální, tak ty praktické pro jejich činnost a další rozvoj, neboť bez neziskových organizací by řada oblastí života vůbec nefungovala. Jako například sociální služby, oblast kultury, ochrany životního prostředí, pomoc ohroženým rodinám, nebo třeba volnočasové aktivity pro děti, rodiny či seniory,“ uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor, který zároveň poděkoval neziskovým organizacím za dosavadní činnost i spolupráci.  

„Jak uspět v neziskovém sektoru? Je to podobné jako v životě. Někdy se něco podaří, jindy ne. Vybudovat úspěšnou neziskovou organizaci tak, aby měla důvěru, chce kus odvahy a práce. Mám velkou radost, že v Pardubickém kraji se neziskovému sektoru daří a rozvíjí se,“ sdělila senátorka a místopředsedkyně správní rady Koalice nevládek Pardubicka Miluše Horská.

Hejtman: „Neziskový sektor by si vyšší podporu zasloužil“

Vzácným hostem konference byl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Ten v úvodu zmínil, že oblast neziskového sektoru by mohla mít v budoucnu ještě větší finanční podporu. „Vzhledem k tomu, jak je v tuto chvíli nastaveno rozpočtové určení daní pro náš kraj, tak samozřejmě musíme nejprve zajistit primární úkoly kraje a investiční činnost do svěřených oblastí. Pokud by se nám podařilo získat výrazně více prostředků, tak určitě budeme schopni navýšit také podporu pro neziskový sektor a všechny projekty mimo těch tvrdých investičních. V tuto chvíli děláme maximum možného. Myslím, že neziskový sektor si to v našem kraji zaslouží a jsou kraje, které se od nás chtějí něco přiučit, což je vždy dobrá zpětná vazba,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Jak uspět u sponzorů a donátorů?

Jak uspět v komunikaci s případnými sponzory a donátory, nastínil výkonný ředitel společnosti eBRÁNA Martin Semerád. „Firmy by měly pomáhat dobrým věcem a řada z nich je tomu i nakloněna. Vždycky je důležité vytvořit si vztah s člověkem, který vás podpořil. Moc hezky funguje, když někomu dáme peníze a on nám pak sám od sebe dá vědět, jak akce nebo projekt dopadl a pošle nám třeba fotografie. Ideální je, když poděkování přijde přímo od těch, co náš dar využili,“ shrnul Martin Semerád. 

Součástí konference byly i zajímavé workshopy na nejrůznější témata, jako jsou například lobbing, budování značky, archivace dokumentů, právní poradenství či tvorba tiskové zprávy. „Naší snahou bylo, aby informace na konferenci byly co nejvíce praktické,“ sdělila ředitelka Koalice nevládek Pardubicka Jana Machová.

22. KRAJSKÁ KONFERENCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PARDUBICKÉHO KRAJE 2022

22. Konference neziskových organizací Pardubického kraje, pořádaná Koalicí nevládek Pardubicka, z.s. a Pardubickým krajem proběhla 3. listopadu 2022. Další konference je v plánu na jaře roku 2024.

Rozpočtům neziskovek pomáhá dobrý fundraising

Pardubice – 4. listopadu 2022

22. Konference neziskových organizací Pardubického kraje, které se 3. listopadu 2022 v Pardubicích zúčastnilo 51 organizací, otevřela řadu zajímavých témat. Nově rekonstruovanými prostory Základní školy a praktické školy SVÍTÁNÍ se nesla témata jako spolupráce Pardubického kraje s neziskovým sektorem, Burza filantropie, dobrovolnictví. Klíčovým programem konference se staly odpolední odborné workshopy s názvy Jak na vztahy s individuálními a firemními dárci, LinkedIn a Jak zaujmout v moři textů.

Dopolední část programu byla věnována spolupráci Pardubického kraje s neziskovým sektorem a shrnutí nabídky informačního a poradenského servisu pořádající Koalice nevládek Pardubicka, která nedávno oslavila již 18 let své činnosti v neziskové sféře. Účastníci konference se shodli na tom, že nezbytností pro životaschopnost neziskových organizací se stále více stává více zdrojové financování. Aby neziskovky nebyly zcela závislé na dotacích z veřejných rozpočtů, vyšší důraz kladou také na získávání finančních prostředků od individuálních a firemních dárců. Právě propojením veřejných, firemních a individuálních zdrojů se daří každoročně realizovat stovky neziskových projektů v Pardubickém kraji. „Inspirativním příkladem může být projekt Burzy filantropie, který účelně propojuje všechny tyto zdroje. Burza pomohla na svět již 445 neziskovým projektům v Pardubickém kraji v celkové hodnotě 16,4 miliony korun,“ zmínila Jana Machová z Koalice nevládek Pardubicka, která tento projekt každoročně organizuje ve spolupráci s Pardubickým krajem.

Dlouhodobě a systematicky pomáhá neziskovkám Pardubický kraj. „Vedle dotační podpory prospěšných projektů již několik let poskytujeme dotace i na podporu fundraisingu.  Zároveň dlouhodobě podporujeme Koalici nevládek Pardubicka, která zaštiťuje neziskovky v kraji a poskytuje jim informační a poradenský servis. Novinkou pro příští rok bude nový dotační program Pardubický kraj pro rodinu, který bude primárně určen na prorodinné aktivity neziskových organizací,“ uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje.

Průběh konference a zejména odpolední inspirativní workshopy neziskové organizace ocenily: „Této konference jsem se zúčastnila poprvé. Líbila se mi její organizace a přístup pořadatelů i lektorů workshopů. Měla jsem dobrý pocit už z dopoledních oficiálních prezentací. Byla jsem mile překvapena, jak zajímavě Koalice nevládek Pardubicka i Pardubický kraj prezentovaly svou činnost i několikaletou spolupráci,“ uvedla Lenka Vondroušová, asistentka ředitelky a současně členka dozorčí rady Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, která už od roku 1992 pomáhá dětem s hendikepem.

Z konference jsem si odnesla mnoho nových vjemů a poznatků, které se budu snažit využít ve své práci. Byla jsem i hrdá na to, že se tato akce koná v našem novém sídle v Klášterní ulici v Pardubicích,“ podotkla Lenka Vondroušová.

„Konference s workshopy nám dala spoustu věcných námětů a zkušeností z oblasti fundraisingu a PR. Bylo to současně pozitivně laděné a inspirativní setkání lidí z neziskové praxe,“ shodly se ředitelka Střediska rané péče v Pardubicích Blanka Brandová společně se svou kolegyní Monikou van Leeuwen.

V Pardubickém kraji působí více než 6 tisíc neziskových organizací, z nichž aktivně vyvíjí svou činnost asi 3 tisíce organizací, převážně spolků. Působí zejména v oblasti sociální péče, ochrany životního prostředí, sportu, kultury a vzdělávání.