Ocenění dobrovolníků, neziskovek a firem

Ocenění dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem z Pardubického kraje

KONEP ve spolupráci s Pardubickým krajem pořádá každoroční Galavečer oceňování dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem Pardubického kraje. Slavnostní večer dýchá příjemnou atmosférou nabitou dobrými skutky všeho druhu. Nechybí ani bohatý kulturní program a úžasná moderace paní Jolany Voldánové. Je nám ctí oceňovat ty, kteří nosí srdce na dlani.

Nové nominace pro rok 2022 budou spuštěny na podzim a galavečer je plánován na 6. prosince 2022.

Nominační řád

Nominovat může fyzická osoba (FO) nebo právnická osoba (PO). Jedna FO nebo PO může nominovat na ocenění max. 3 subjekty z každé kategorie. Dobrovolník nemůže nominovat sám sebe. Zástupci neziskových organizací a odpovědných firem mohou zaslat nominaci na svou domovskou organizaci nebo firmu. Nominující vyplněním nominačního formuláře potvrzuje pravdivost uvedených údajů a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem administrace ocenění. Nominovaní budou o své nominaci informováni, po jednání výběrové komise, organizátorem akce, a to na základě uvedených kontaktních údajů nominujícím. Osobní údaje nominovaných budou zpracovávány za účelem administrace ocenění po dobu 6 měsíců.

1) Za účelem zajištění průběhu soutěže budou zpracovávány osobní údaje nominovaných v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, věk, e-mailová adresa, telefonní číslo, členství v neziskových organizacích, údaje o jeho dobrovolnické činnosti a dále fotografie nominovaných, které budou vyhotovovány v průběhu slavnostního vyhlášení.

2) Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž pro obchodní i marketingové účely neziskových organizací v přiměřené míře. Nominovaný má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění či zničení, jakož i další práva dle platných právních předpisů.

3) Nominovaný je srozuměn s tím, že je pořadatel oprávněn zveřejnit jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa (v rozsahu uvedení obce či její části), údaje o jeho působení v neziskových organizacích a jeho fotografie a ty použít v přiměřeném rozsahu pro účely propagace pořadatele, jeho produktů či ostatních neziskových organizací.

4) Osobní údaje nominovaných budou zveřejňovány maximálně po dobu 2 let od slavnostního vyhlášení a za archivačními účely nebudou mazány, neboť mohou mít historickou hodnotu a jejich zpracování je veřejným zájmem.

Slavnostní ocenění roku 2021

Oceněné neziskové organizace

Atletika Bez Bariér Pardubice, z. s. – za vytrvalou podporu sportovců s hendikepem

Šance pro Tebe, z.s. – za výjimečnou sociální, kulturní a ekologickou péči o mikroregion Chrudimsko

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Chrudim, pobočný spolek – za osvětu prevence tonutí a úrazů u vody a za pomoc po ničivém tornádu na jižní Moravě

Speciální ocenění:

Pestré Polabí z. s.za ochranu přírody Pardubicka a Bohdanečska. Ocenění od informačního střediska Evropské unie Europe Direct Pardubice

Up z.s.za pořádání benefičního festivalu Hudba pomáhá a podporu organizací z Pardubického kraje pomáhajících hendikepovaným osobám , ocenění od ČSOB Pojišťovny, a. s.

Oceněné společensky odpovědné firmy

POLAK CZ s.r.o.za finanční podporu neziskového sektoru a rozvoj Pardubického kraje

Komuniké, o.p.s.za podporu osob se zdravotním znevýhodněním v rámci sociálního podniku Rettigovka

Lékárna.czza výraznou pomoc a podporu potřebným i zaměstnancům v době pandemie

Speciální ocenění:

RECUTECH s.r.o. za podporu sociální, sportovní, kulturní a ekologické činnosti v Pardubickém kraji, ocenění od Regionální kanceláře CzechInvest pro Pardubický kraji

Ocenění dobrovolníci

Ivana Beránková – za výjimečnou pomoc pro spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje

Martin Černý – za obětavé nasazení pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim v době koronavirové pandemie

Květoslava Fajmonová – za pomoc při akcích pro děti v organizaci Amalthea a seniorům ve Spolku Hurá na výlet!

Lukáš Kařízek – za péči o klienty v odlehčovací službě Červánky při koronavirové pandemii

Michal Malý – za vedení fotografického kroužku pro děti z vyloučených lokalit v Rodinném centru Srdíčko

Marie Pospíšilová – za nezištnou pomoc klientům v Centru denních služeb Motýl, FOKUS Vysočina, z. ú.

Zita Rozholdová – za pomoc maminkám s dětmi v Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni, Hamry u Hlinska

Jiří Skalický – za dlouholetou výchovu a vedení mládeže k hasičskému sportu ve Sboru dobrovolných hasičů Dolní Dobrouč

Jana Šimůnková – za trénování dětí a podílení se na aktivitách klubu DAITÓ RYU – sportovní bojová umění Pardubice, z.s.

Michael Zajíc – za pomoc při organizaci akcí pro veřejnost při Dobrovolnickém centru KONEP a dalším neziskovým organizacím

Speciální ocenění:

Markéta Šafránkováza dlouhodobou pomoc při vedení kroužků, organizaci jednorázových akcí a realizaci letního tábora pro Dům dětí a mládeže Chrudim a za výjimečnou pomoc pro Farní charitu Chrudim, ocenění od radního Pavla Šotoly

Dominik Müllerza pomoc při doučování dětí z Dětského domova Pardubice, ocenění od 

Dobrovolnického centra Koalice nevládek Pardubicka

Adam Krumlza podporu seniorů ze Zařízení sociální péče Choceň a doučování makedonského chlapce, ocenění od Krajské hospodářské komory Pardubického kraje

Slavnostní ocenění roku 2020

Ocenění dobrovolníci

Karolína Benešová, Jarmila Blažková, Jiří Bleha, Lukáš Frýda, Valerie a Vladimír Kosinovi, Jan König, Hana Němcová, Tereza Němcová, Jan Smejkal, Veronika Vašinová, Karolína Benešová (Speciální cena radního Pardubického kraje Pavla Šotoly), Anežka Pejchová (Speciální cena Krajské hospodářské komory Pardubického kraje), Tereza Jašíková a Šárka Dalecká (Speciální cena Dobrovolnického centra Koalice nevládek Pardubicka)

Oceněné neziskové organizace

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni, Centrum pro dětský sluch Tamtam, Oblastní charita Pardubice, Rodinné Integrační Centrum, SKP-CENTRUM, Most pro (Speciální cena informačního střediska Evropské unie Europe Direct Pardubice)

Oceněné společensky odpovědné firmy

Burger King – pobočka Pardubice, Contipro, a.s., ČSOB Pojišťovna, a. s, ENERGOLAND spol. s r.o., Foxconn Česká republika, KIEKERT-CS s.r.o., KPassemblies s.r.o., OEZ s.r.o., USSPA, s.r.o., S U M O s.r.o., FBF care s.r.o. (Speciální cena Regionální pobočky CZECHINVEST pro Pardubický kraj), Ranč pod Kuňkou  (Speciální cena Rytmus Východní Čechy)

Slavnostní ocenění roku 2019

Ocenění dobrovolníci

Marie Bíbrová, Božena Hladká, Emily Kramná, Martina Loučková, Jaroslav Skalický, Pavel Špaček, Lubomír Šula, Petra Těšitelová, Viktor Votava a Zdena Vrbová. Speciální ocenění převzali Katka Dostrašilová, Jiří Jiránek a Marie Karásková.

Oceněné neziskové organizace

DaR – centrum pro dítě a rodinu; Ekocentrum Skřítek; Charita dětem; Charita Moravská Třebová; spolek Loly Růža; Radost Pardubice; Sluníčko – Centrum pro rodinu; Dobrovolnické centrum pro region Hlinsko, FOKUS Vysočina; Spolek Hurá na výlet!; Spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje. Speciální ocenění převzali zástupci neziskových organizací Chráníme stromy a Sdružení Neratov.

Oceněné společensky odpovědné firmy

Beeehappy, Kiktextil a Non-Food, NEDCON Bohemia, OEZ, REHAU Automotive, Restaurace na Cibulce, STAPRO, umdasch Story Design, VHOS, VVS Verměřovice. Speciální ocenění získala SOLEA CZ výrobní družstvo.

Slavnostní ocenění roku 2018

Ocenění dobrovolníci

Irena Adamová, Barbora Debnárová, Hana Grundová, Ivan Hoza, Bernardeta Jandíková, Zdeňka Lipavská, Dagmar Novotná, Petra Pejchlová, Kristýna Plešková, Pavel Štefek, Helena Kuklová, David Hejna a Romana Fricová

Oceněné neziskové organizace

Boccia Run Bukovka, Klub českých turistů Lanškroun, KLUS Svitavy, Komuniké o. p. s. Litomyšl, Rodinné centrum Kulihrášek, z. s., Rodinné centrum Srdíčko z. s., Denní stacionář Litomyšl – Ruka pro život o. p. s., SKP-CENTRUM, o. p. s. – Dům na půli cesty, Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s. a Zelená pro Pardubicko.

Oceněné společensky odpovědné firmy

Česká spořitelna, a. s., Gaetano Daneli, s. r. o., H.R.G. spol. s r. o. Litomyšl, Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Olfin Car Palace, s. r. o., Pardubický pivovar, a. s., SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s. r. o., SOLEA CZ výrobní družstvo, Šmídl s.r.o., Vodní zdroje Chrudim, spol. s. r. o. a LÉTHO o. p. s.