Dobrovolnictví

Dobrovolnické centrum Koalice nevládek Pardubicka

Funguje od roku 2014. Jeho hlavním cílem je hledání a vysílání dobrovolníků do neziskových a příspěvkových organizací na území Pardubického kraje. Ti působí v akreditovaných dobrovolnických programech zaměřených na péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoc seniorům, cizincům, osobám zdravotně postiženým a sociálně slabým, pomoc při péči o životní prostředí a zachování kulturního dědictví a při pořádání kulturních či sbírkových charitativních akcí. Kromě aktivní práce s dobrovolníky a přijímajícími organizacemi se dobrovolnické centrum snaží rovněž o osvětu a šíření myšlenky dobrovolnictví a jeho přínosu pro společnost. Centrum je finančně podporováno Ministerstvem vnitra ČR, Pardubickým krajem, statutárním městem Pardubice, městem Ústí nad Orlicí a společností Foxconn Česká republika.

Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje provozované Koalicí nevládek Pardubicka, z.s.

Je zastřešujícím, metodickým a koordinačním zázemím pro realizaci dobrovolnických aktivit a programů v kraji. Jde o informační a kontaktní centrum pro dobrovolníky, neziskové a příspěvkové organizace či obce, které má za cíl zlepšit dostupnost dobrovolnictví v regionu, zejména prostřednictvím koordinace poptávky i nabídky dobrovolnické pomoci. Jeho smysl tkví také v ukotvení významu dobrovolnictví do povědomí široké veřejnosti.

Regionální dobrovolnická centra jsou realizována v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, Operační program zaměstnanost ESF, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724.