Burza filantropie

Burza filantropie je unikátní nástroj, který propojuje neziskové organizace s podnikatelským, firemním a veřejným sektorem ve 4 okresech Pardubického kraje. Donátoři mohou finančně, materiálně i jinou vhodnou formou pomoci k úspěšné realizaci veřejně prospěšných projektů neziskových organizací v regionu, ke kterému mají vztah.