Úvod Roční aktivity Konference NNO

Krajské konference NNO

Krajská konference je nejvyšším doposud existujícím orgánem neziskového sektoru, který je v Pardubickém kraji ustaven. Je mezioborovou „valnou hromadou“ nestátních neziskových organizací Pardubického kraje. 

Krajská konference NNO Pardubického kraje je místem pro komunikaci, spolupráci, vytváření společných oborových i mezioborových vazeb mezi NNO a budování informačních sítí spojujících neziskové organizace v regionech našeho kraje.

 

21. krajská konference NNO

20. krajská konference NNO

Naši partneři