Úvod Roční aktivity Konference NNO

Krajské konference NNO

Krajská konference je nejvyšším doposud existujícím orgánem neziskového sektoru, který je v Pardubickém kraji ustaven. Je mezioborovou „valnou hromadou“ nestátních neziskových organizací Pardubického kraje. 

Krajská konference NNO Pardubického kraje je místem pro komunikaci, spolupráci, vytváření společných oborových i mezioborových vazeb mezi NNO a budování informačních sítí spojujících neziskové organizace v regionech našeho kraje.

 

21. krajská konference NNO

20. krajská konference NNO

19. krajská konference NNO

18. Krajská konference NNO

17. Krajská konference NNO

16. Krajská konference NNO

15. Krajská konference NNO

13. Krajská konference NNO

12. Krajská konference NNO

11. Krajská konference NNO

10. Krajská konference NNO

9. Krajská konference NNO

8. Krajská konference NNO

7. Krajská konference NNO

6. Krajská konference NNO

5. Krajská konference NNO

4. Krajská konference NNO

3. Krajská konference NNO

2. Krajská konference NNO

Naši partneři