Úvod Projekty Aktuální S dětmi hravě aneb co Amos nevymyslel
27. července 2020

S dětmi hravě aneb co Amos nevymyslel

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016493

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality neformálního vzdělávání u 4 partnerů s finančním příspěvkem. V rámci projektu bude proškoleno 134 osob v 218 vzdělávacích kurzech. Probíhat bude také sdílení zkušeností, tandemové vzdělávání, zavádění nových metod v NFV.
Vznikne 13 nových klubů a bude vytvořeno 70 projektových dnů. Do projektu bude zapojeno 920 dětí.

CÍLE PROJEKTU

 

Cílem projektu je zvýšení kvality NFV pro děti a mládež. Účelem projektu je docílit vyššího zapojení dětí a mládeže do NFV (vč. dětí a mládeže z nízkopříjmových rodin), a dopomoci tak aktivizaci a motivaci této cílové skupiny do dalšího vzdělávání. Připravované kluby a projektové dny budou odrážet zájmy a potřeby cílové skupiny - zejména atraktivní a smysluplné trávení volného času, které CS dále rozvíjí a podněcuje její zvídavost.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

 • Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání
 • Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání
 • Tandemové neformální vzdělávání
 • Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání
 • Klub v neformálním vzdělávání
 • Projektový den v klubovně
 • Projektový den mimo klubovnu

REALIZÁTOR PROJEKTU

 • Koalice nevládek Pardubicka z. s.
 • Sídlo: Komenského 432, 530 03 Pardubice
 • IČ: 266 794 85
 • Adresa kanceláře: Klášterní 54, Pardubice 530 02

PARTNEŘI S FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM

 • Sluníčko - Centrum pro rodinu, z. s. 
 • Cesta pro rodinu, z. ú.
 • Apolenka z. s.
 • Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco

KONTAKTNÍ OSOBA

 1. Monika Konířová, Dis - manažerka projektu
 2. email: konirova@konep.cz
 3. tel: 607 230 051

Naši partneři