Úvod Projekty Aktuální Burza filantropie jako nástroj rozvoje lokálního sociálního kapitálu
21. listopadu 2016

Burza filantropie jako nástroj rozvoje lokálního sociálního kapitálu

Cílem projektu je zvýšení impaktu aktérů lokálního ekosystému sociálních inovací prostřednictvím inovace nástroje Burzy filantropie realizovaného od roku 2012 v Pardubickém kraji. Ve stávajícím využití BF představuje především inovační nástroj fundraisingu. Předpokládaný projekt BF1 inovuje (2. generace, BF2), v 1. fázi pilotně zavádí ve stávajících lokalitách a ve druhé fázi šíří do dalších.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení sociálního impaktu klíčových aktérů lokálního rozvoje (tj. samosprávy, podniků, neziskovek a jejich interakcí), a to impaktu individuálního a kolektivního. Nástrojem dosažení cíle je inovace Burzy filantropie (BF), která je realozována od roku 2011 v Pardubickém kraji. 

Ve stávající podobě BF představuje především inovační nástroj fundraisingu (1. generace, BF1), jehož prostorové šíření nyní probíhá ve Středočeském kraji. Předkládaný projekt BF1 inovuje (2. generace, BF2) a pilotně zavádí ve stávajících lokalitách (PAR, STC) a zároveň šíří do lokalit nových (VYS, JIH). Výsledky inovace BF 2 jsou dosahovány (a) kvalitativní změnou (zvýšení impaktu lokálních aktérů a jejich interakcí) a (b) přizpůsobením specifikům nového kontextu (lokalizace inovace). 

BF2 představuje v tomto pojetí jedinečný nástorj především díky účinnému nastavení pobídek pro zvýšení dlouhodobé schopnosti zúčastněných aktérů identifikovat a řešit vlastními silami a ve vzájemné spolupráci sociální problémy (zvýšení akční schopnosti a empowerment), tedy maximalizovat individuální a kolektivní sociální impakt. 

Dlouhodobým výsledkem je zvýšení ekonomické výkonnosti, sociální koheze a kvality života v lokalitách s vyšším sociálním impaktem aktérů, tedy schopnosti řešit sociální problémy.

Cílová skupiny

 • Orgány veřejné správy
 • OSVČ bez zaměstnanců
 • Zaměstnanci NNO/sociálních podniků
 • Zaměstnavatelé

Klíčové aktivity

 • KA 1 - Tvorba metodiky Burzy filantropie 2
 • KA 2 - Řizení kvality Burzy filantropie
 • KA 3 - Realizace BF2 v Pardubickém kraji
 • KA 4 - Realizace BF2 ve Středočeském kraji
 • KA 5 - Realizace BF2 v Kraji Vysočina
 • KA 6 - Realizace BF2 v Jihočeském kraji
 • KA 7 - Evaluace

Realizátor

Koalice nevládek Pardubicka z. s.

Komenského 432, 530 03 Pardubice

ič: 266 794 85

adresa kanceláře: Klášterní 54, Pardubice 530 02

KONTAKTNÍ OSOBA

Monika Konířová, Dis - manažerka projektu

email: konirova@konep.cz

tel: 607 230 051


Naši partneři