Úvod Poradna a činnosti Infoservis

Žádost o přidání do databáze NNO Pardubického kraje

  • Zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, apod.
  • DD.MM.RRRR
  • Kontaktní údaje

   • Vyplňte pouze v případě, že se liší od sídla - fakturační adresy.
   • Vyplňte pouze v případě, že nejste z Pardubického kraje.
  • Kontaktní osoby

   • Všeobecný kontakt - bude zveřejněn v adresáři nno na www.nevladky.cz. Budou na něj zasílány všeobecné informace: pozvánky na akce pořádané KONEPem a jinými nno, vzdělávací semináře, kurzy a workshopy, Infolist atd.
    • Čislo zadejte ve formátu +420 XXX XXX XXX
    • Čislo zadejte ve formátu +420 XXX XXX XXX
   • Vedení organizace - kontak nebude zveřejněný. Pouze pro důležitá interní sdělení.
    • Statuár, ředitel, zástupce ředitele apod.
    • Číslo ve formátu +420 XXX XXX XXX
    • Číslo ve formátu +420 XXX XXX XXX
   • Jiná pracovní pozice - kontak nebude zveřejněný. Pouze pro důležitá interní sdělení.
    • PR manažer, fundraiser, projektový manažer, koordinátor aktivit apod.
    • Číslo ve formátu +420 XXX XXX XXX
    • Číslo ve formátu +420 XXX XXX XXX
 • Na velikosti znaků nezáleží

Naši partneři