Úvod O nás Poslání

Poslání

Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) je spolkem neziskových organizací, který působí v Pardubickém kraji. Dlouhodobým cílem KONEPu je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a pomáhat v rozvoji neziskových organizací. KONEP vznikl v roce 1998, jako samostatná organizace funguje od roku 2004 a je finančně podporován Pardubickým krajem, statutárním městem Pardubice, Ministerstvem vnitra ČR a Evropskou unií.

Posláním Koalice nevládek Pardubicka je sdružovat nestátní neziskové organizace nepolitického charakteru bez rozdílu zaměření při zachování právní subjektivity jednotlivých členských organizací. 19 z 23 členů KONEP působí v oblasti sociálního začleňování. 

ZÁKLADNÍ CÍLE

SPOLUPODÍLENÍ SE NA ROZVOJI REGIONU

Vznik a podnícení místního partnerství, poskytování služeb pro neziskový sektor a veřejnou správu, poskytování servisu pro neziskové organizace, vzdělávání pracovníků sociálních služeb, posilování dobrovolnictví.

OVLIVŇOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ

Pardubického kraje i jednotlivých měst a obcí, ovlivňování priorit a řešení problémů regionu (kulaté stoly, diskusní fóra, konference, pracovní skupiny).

POSILOVÁNÍ SPOLEČENSKÉ ROLE OBČANSKÉHO SEKTORU

Propagační a osvětové akce, kampaně na osvětu a zviditelnění neziskových organizací.

Naši partneři