Úvod O nás Jak se stát členem?

Jak se stát členem?

Členem Koalice nevládek Pardubicka se může stát každá nestátní nezisková organizace působící v Pardubickém kraji, která není v likvidaci nebo na kterou nebyl podán insolvenční návrh, a která prokazatelným způsobem doloží, že svou činností přispívá k naplňování účelu a cílů Koalice nevládek Pardubicka.

Každá nestátní nezisková organizace, která se chce stát členem spolku, musí prostřednictvím svého statutárního orgánu písemně požádat Správní radu Koalice nevládek Pardubicka o své členství ve spolku.

O přijetí nových členů rozhoduje Valná hromada Koalice nevládek Pardubicka. Bývá pravidlem, že noví uchazeči o členství zavítají na Valnou hromadu, na jejímž programu bude hlasování o přijetí uchazeče. Zde v krátkosti představí svou organizaci.

Vyplněnou přihlášku společně s přílohami zasílejte Janě Machové, ředitelce Koalice nevládek Pardubicka na e-mail machova@konep.cz.

Veškeré náležitosti spojené se členstvím ve spolku jsou k nalezení ve Stanovách Koalice nevládek Pardubicka v článku 5 - http://www.konep.cz/o-nas/stanovy.

Naši partneři