Úvod Dobrovolnictví Dobrovolnické centrum KONEP

Dobrovolnické centrum KONEP

finančně podporováno Statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem a Ministerstvem vnitra

akreditace Ministerstva vnitra ČR od 10/2014

zaměření pomoci - péče o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoc osobám zdravotně postiženým, pořádání kulturních či sbírkových charitativních akcích 

 

KONEP A DOBROVOLNICTVÍ

 - nábor dobrovolníků (přednášková činnost, PR aktivity) -

 - vysílání dobrovolníků do přijímajících organizací -

 - péče o dobrovolníky (intervize, supervize, „odměňování“) -

 - vedení Pracovní skupiny dobrovolnických center v Pardubickém kraji -

 - pořádání Galavečera oceňování dobrovolníků -

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník vykonává ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu činnost ve prospěch jiných lidí, nejčastěji formou zapojení se do činností neziskových organizací. 

„Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Chápeme ho jako ochotu člověka dát část svého času a sil ve prospěch potřebné organizace nebo člověka, aniž by s příjemcem pomoci byl vázán přátelskými či jinými vazbami. Z dobrovolné činnosti má přínos nejen její příjemce, ale i dobrovolník, kterému přináší nové přátelské vztahy, nové zkušenosti a dovednosti, někdy i částečné řešení problému nezaměstnanosti.“

HESTIA, národní dobrovolnické centrum

KDY SE MŮŽU STÁT DOBROVOLNÍKEM?

- jsem student, absolvent, na rodičovské dovolené, nezaměstnaný, pracující nebo senior -

 - je mi více než 15 let, mám dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost a jsem spolehlivý -

 - toužím zažít něco nového a zlepšovat svoje dovednosti -

 - záleží mi na druhých a chci jim pomáhat -

 - přeji si získat novou praxi a otevřít si dveře i k dobrovolnictví v zahraničí -

 - mám chuť být součástí života neziskové organizace -

 - chci nalézt nové přátele a získat nové kontakty -

Co mi dobrovolnictví přinese?

 - aktivní trávení volného času -

 - vědomí vlastní užitečnosti a dobrý pocit  z vykonané práce, růst sebevědomí -

 - příležitost vyzkoušet si zajímavou práci, získat zkušenosti, znalosti, dovednosti a praxi-

- nové kontakty a přátele -

 

Co mi dobrovolnictví přinese navíc?

 - osvědčení o praxi – zvýšení své hodnoty na trhu práce, pro studenty „plus“ k přijetí na VŠ -

 - nárok na podporu v nezaměstnanosti za výkon dlouhodobé dobrovolnické služby -

 - Evropská dobrovolná služba – stáže v zahraničí pro mládež 18 – 30 let -

 

Kolik času tomu musím věnovat?

 - jednorázové akce (Dny dětí, Den Země, Hravé odpoledne na farmě Apolenka aj.) -

 - krátkodobá činnost (min.3 měsíce v neziskové organizaci) -

 - dlouhodobá pravidelná činnost (vedení kurzů, kroužků, doučování 1x týdně 1h apod.) -

Co pro to musím udělat?

 - kontaktovat koordinátorku Dobrovolnického centra KONEP -

- přijít na informační schůzku – vstupní pohovor, registrace -

- společně navštívit přijímající organizaci – práce „na zkoušku“ -

 

Co dalšího mě čeká?

- smlouva, pojištění, proškolení -

- dobrovolnická práce v přijímající organizaci -

- zpětná vazba – průběžná komunikace, individuální intervize, hodnocení -

 - supervize – podpora práce dobrovolníků, možnost sdílení, reflexe a utužování motivace -

- „odměňování“ – pozvánky na akce, Galavečer oceňování dobrovolníků apod. -

 

Kde se můžu aktuálně zapojit?

 - registrace do databáze dobrovolníků KONEP pro zasílání aktuálních nabídek -

- současná nabídka dobrovolnické činnosti v sekci Dobrovolnictví - aktuální nabídky -

(http://www.konep.cz/dobrovolnicke-centrum/aktualni-nabidky/)

Kde najdu další informace?

Facebook:

www.facebook.com/DC.KONEP 

Dobrovolnictví:

www.dobrovolnik.cz              www.hest.cz

Dobrovolnické programy v zahraničí:

www.mladezvakci.cz            www.tmelnik.cz            www.inexsda.cz

 

Kontakt

  1. Ing. Lucie Křivková
  2. koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP
  3. kancelář: Klášterní 54, Pardubice (u Pernštýnského nám.)
  4. E: krivkova@konep.cz
  5. M:  775  551  412

 

Naši partneři