Úvod Dobrovolnictví aktuální nabídky

Dobrovolnické centrum KONEP hledá dobrovolníky pro činnost v neziskových organizacích v oblasti pomoci osobám se zdravotním postižením, při volnočasových aktivitách dětí, mládeže a rodin, pro kulturní či charitativní akce aj. Vybrat si můžete z aktuální nabídky nebo po dohodě s koordinátorkou našeho DC. Bližší informace a kontakt najdete v sekci Dobrovolnictví.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na doučování pro děti v pěstounské péči

Hledáme dobrovolníky na doučování dětí, které jsou v pěstounské péči. Jedná se zpravidla o pomoc při zvládání základů učiva ZŠ. Výuka probíhá většinou 1x týdně 1 hodinu v prostorách školy, kam dítě dochází.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY PRO POMOC NA BENEFIČNÍ AKCI SVÍTÁNÍ CUP

 • Akce se koná dne 12. 5. 2018 ve Svobodných Hamrech (cca 7–19 hod)
 • Odvoz z/do Pardubic a občerstvení pro dobrovolníky zajištěno.
 • Dobrovolníci budou pomáhat profesionálům se zajištěním chodu celého dne (např. přenos věcí, pomoc s hlídáním dětí, asistence hendikepovaným při golfu, starost o harmonogram a VIP hosty aj.)

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na pomoc při akcích pro EKOCENTRUM Paleta

Dny Země

 • 19. 4. 2018 (Prachovice, 6:30-16:00, odvoz z/do Pardubic zajištěn)
 • 23. 4. 2018 (Třída Míru Pardubice, 10:00-14:00)
 • 24. 4. 2018 (M. Erno Ko..ala Pardubice, 14:30-17:00)
 • Všechny dny pomoc na stanovištích s aktivitami pro děti (výrobní, teambuildingové a jiné).

Bosý den

 • 27. 5. 2018 (Natura park Pardubice, 13:00-20:00)
 • Pomoc na stanovištích s aktivitami pro veřejnost.

Svatojanská noc

 • 23. 6. 2018 (Natura park Pardubice, 16:00-20:00)
 • Pomoc na stanovištích s aktivitami pro veřejnost (výrobní aktivity, vedení dětského koutku, opékání buřtů apod.).

Dobrovolník na vedení kroužku anglického jazyka pro děti s poruchou autistického spektra

Zapojte se jako dobrovolníci při výuce základů anglického jazyka pro malou skupinku dětí s poruchou autistického spektra (2-3 žáci 1. stupně ZŠ) a můžete se obohatit o nové zkušenosti. Součástí náboru bude proškolení, díky kterému se dobrovolníci seznámí s problematikou PAS, budou jim přiblíženy aspekty a metody práce s dětmi s PAS.

DOBROVOLNÍK PRO DOUČOVÁNÍ ŽÁKA S HENDIKEPEM

Hledáme aktivního dobrovolníka, který by docházel 1x týdně na 1 hodinu do školy SVÍTÁNÍ v Pardubicích, Komenského 432, a pomáhal při doučování žákyně 4. třídy se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní náplní společné aktivity bude pomoc s domácími úkoly, zopakování aktuálního učiva, nácvik komunikace apod.

Dobrovolník na akci Jarní burza v Žamberku

Cesta pro rodinu, z. ú., Žamberk hledá dobrovolníky na jednorázovou akci JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO A DÁMSKÉHO ZBOŽÍ. Dobrovolníky budeme potřebovat pro výběr zboží od zákazníků, prodej, rovnání neprodaného zboží, úklid prostor po ukončení aj.

Akce se koná v tyto dny:

 • pátek 23. března 2018 - 15:00 – 19:00
 • sobota 24. března 2018 - 9:00 – 19:00
 • neděle 25. března 2018 - 9:00 – 17:00

Dobrovolníci si mohou vybrat den/dny i časy – dle domluvy.

Dobrovolník na akci Pálení čarodějnic

Cesta pro rodinu, z. ú. hledá dobrovolníky na jednorázovou akci Pálení čarodějnic, která se koná 30. 4. 2018 v Žamberku. Dobrovolníky budeme potřebovat pro:

 • pomoc s přípravou akce (9:00 – 14:30) – stavění stanů, příprava stanovišť, příprava areálu apod.
 • pomoc na stanovištích s dětskými aktivitami (14:30 – 19:00)

DOBROVOLNÍK pro doučování dětí v Azylovém domě

Hledáme dobrovolníky pro přípravu do školy a doučování dětí, které žijí v Azylovém domě v Žamberku.

Cesta pro rodinu, z. ú., Žamberk, jako poskytovatel sociální pobytové služby, napomáhá v azylovém domě ženám a matkám s dětmi, které potřebují dočasné, bezpečné bydlení a současně pomoc při zajištění základních životních potřeb, podporu při zvyšování svých dovedností a kompetencí. Usiluje pomoci ženám tak, aby mohly žít běžným způsobem života.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na výpomoc na kroužcích pro děti v Rodinném centru Žamberk

Dobrovolníci budou vypomáhat při realizaci kroužků zaměřených na výtvarné aktivity pro děti. Výtvarný kroužek MINI – pro mladší děti (1.4. třída)

Cílem Rodinného centra je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, podpora mateřské role žen a rodičů při výchově dětí. Dětem a mládeži nabízí bezpečný prostor, kde mohou trávit svůj volný čas a zapojit se do pořádaných aktivit. Podporuje jejich vlastní aktivitu a rozvíjí individuální schopnosti, dovednosti a kreativitu.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na aktivity s předškoláky v Azylovém domě

Hledáme dobrovolníky na volnočasové a rozvojové aktivity pro děti v předškolním věku žijících v Azylovém domě v Žamberku.

Cesta pro rodinu, z. ú., Žamberk jako poskytovatel sociální pobytové služby napomáhá v azylovém domě ženám a matkám s dětmi, které potřebují dočasné, bezpečné bydlení a současně pomoc při zajištění základních životních potřeb, podporu při zvyšování svých dovedností a kompetencí. Usiluje pomoci ženám tak, aby mohly žít běžným způsobem života. 

Dobrovolníci na doučování dětí v náhradní rodinné péči

Hledáme dobrovolníky na doučování dětí, které jsou v pěstounské péči. Jedná se zpravidla o pomoc při zvládání základů učiva 2.7. třídy ZŠ. Výuka probíhá v prostorách organizace DaR - Centrum pro dítě a rodinu o.p.s. Pardubice, 1x týdně, 12 hod, dle potřeb rodiny a kapacity dobrovolníka.

Dobrovolník/asistent pro hru Boccia pro imobilního studenta

V tělocvičně Základní a praktické školy Svítání probíhají každé úterý od 12:30 do 13:30 tréninky hry Boccia. Tento paralympijský sport je obdobou Petanque a hrají jej děti i dospělí upoutaní na vozíku. Hráči však potřebují někoho, kdo by jim asistoval při této zábavné hře, s níž se mohou účastnit i závodů a dosahovat výborných výsledků. Přidejte se k našemu týmu, přijďte příjemně strávit čas sportem a zároveň pomoci lidem s tělesným postižením!

DOBROVOLNÍK pro Hiporehabilitační centrum Apolenka

Chcete se obohatit o nové zkušenosti a zároveň pomáhat? Apolenka z.s. poskytuje příležitosti nejen pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím rehabilitace, pracovních zkušeností, sportovních aktivit či vzdělávání, to vše v prostředí zemědělského statku ve společnosti koní a ostatních zvířat.

Dobrovolníky potřebujeme zejména na:

Pomoc při hiporehabilitaci

 • asistence při hiporehabilitaci – záchrana klientů nebo vodění koní
 • duben–červen / září–listopad, 1x týdně odpoledne (cca 15–17 hod.) na farmě ve Spojile

Pomoc na příměstském táboře Malý farmář

Akce se koná na Farmě Apolenka, Spojil v tyto termíny:

 • FARMÁŘ 1: 6.20. července 2018
 • FARMÁŘ 2: 6.–10. srpna 2018
 • FARMÁŘ 3: 13.17. srpna 2018

Pomoc při pořádání jednorázových akcí

 • červen až říjen 2018 – Den dětí na závodišti, Hravé odpoledne na farmě, Koně v akci na závodišti, Velká pardubická – výpomoc jako záchrana dětí při ježdění na koni, nasazování přilbiček, posazování na koně z rampy apod.
 • prosinec 2018 – Vánoční nadílka pro zvířátka (sobota či neděle 14–16 hod.) – pomoc při organizaci programu pro rodiny s dětmi v areálu farmy ve Spojile

Hledáme dobrovolníky na doučování dětí

Chcete se obohatit o nové zkušenosti a zároveň pomáhat? Zapojte se jako dobrovolníci v programu doučování dětí z klientských rodinách odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic, případně do pomoci při volnočasových aktivitách v Komunitním centru na městské ubytovně v Pardubicích.

SHÁNÍME AKTIVNÍ SENIORY K DOBROVOLNICTVÍ V PARDUBICKÝCH MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Jedná se o aktivitu v rámci pilotního projektu statutárního města Pardubice, jehož cílem je propojení seniorů a nejmladší generace přinášející přínos pro obě strany – senioři díky dobrovolnictví neztrácejí kontakt s vnějším prostředím, seberealizují se, zůstávají aktivní, nemají pocit osamění a cítí se potřební, děti se zase učí mezigenerační solidaritě i toleranci.

Dobrovolník pro vedení kurzu IT

Hledáme dobrovolníka staršího 18 let, který by vedl individuální hodiny s klienty CEDRu. Jedná se o výuku základů práce na PC, není třeba mít vzdělání pro daný kurz. Hledáme nadšence, pro kterého je technika zábava a dokáže své znalosti předat hendikepovaným klientům CEDR Pardubice o.p.s. s kapkou trpělivosti.

Naši partneři