Úvod Dobrovolnictví aktuální nabídky

Dobrovolnické centrum KONEP hledá dobrovolníky pro činnost v neziskových organizacích v oblasti pomoci osobám se zdravotním postižením, při volnočasových aktivitách dětí, mládeže a rodin, pro kulturní či charitativní akce aj. Vybrat si můžete z aktuální nabídky nebo po dohodě s koordinátorkou našeho DC. Bližší informace a kontakt najdete v sekci Dobrovolnictví.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na pomoc při organizaci akce KRÁSNÝ DĚTSKÝ DEN ANEB ZÁMKOHRANÍ 2018

Přijďte nám pomoci a užijte si s námi příjemné nedělní odpoledne 20. 5. 2018 na pardubickém zámku. Třetí ročník zábavné akce pro děti a rodiče s hudebním a divadelním programem pořádá Dea Dealbata, z.s., a Východočeské muzeum v Pardubicích.

www.vcm.cz/krasny-detsky-den-aneb-zamkohrani-2018/

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na doučování pro děti v pěstounské péči

Hledáme dobrovolníky na doučování dětí, které jsou v pěstounské péči. Jedná se zpravidla o pomoc při zvládání základů učiva ZŠ. Výuka probíhá většinou 1x týdně 1 hodinu v prostorách školy, kam dítě dochází.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na pomoc při akcích pro EKOCENTRUM Paleta

Bosý den

  • 27. 5. 2018 (Natura park Pardubice, 13:00-20:00)
  • Pomoc na stanovištích s aktivitami pro veřejnost.

Svatojanská noc

  • 23. 6. 2018 (Natura park Pardubice, 16:00-20:00)
  • Pomoc na stanovištích s aktivitami pro veřejnost (výrobní aktivity, vedení dětského koutku, opékání buřtů apod.).

Příměstský tábor v ekocentru Paleta

  • 27.-31. 8. 2018 (7.30-16.30 nebo dle domluvy)
  • Asistence vedoucím tábora při aktivitách s dětmi, hry o přírodě, vyrábění, pomoc při jídle, doprovod na oběd.
  • Obědy pro dobrovolníky zdarma.

Dobrovolník na vedení kroužku anglického jazyka pro děti s poruchou autistického spektra

Zapojte se jako dobrovolníci při výuce základů anglického jazyka pro malou skupinku dětí s poruchou autistického spektra (2-3 žáci 1. stupně ZŠ) a můžete se obohatit o nové zkušenosti. Součástí náboru bude proškolení, díky kterému se dobrovolníci seznámí s problematikou PAS, budou jim přiblíženy aspekty a metody práce s dětmi s PAS.

DOBROVOLNÍK pro doučování dětí v Azylovém domě

Hledáme dobrovolníky pro přípravu do školy a doučování dětí, které žijí v Azylovém domě v Žamberku.

Cesta pro rodinu, z. ú., Žamberk, jako poskytovatel sociální pobytové služby, napomáhá v azylovém domě ženám a matkám s dětmi, které potřebují dočasné, bezpečné bydlení a současně pomoc při zajištění základních životních potřeb, podporu při zvyšování svých dovedností a kompetencí. Usiluje pomoci ženám tak, aby mohly žít běžným způsobem života.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na aktivity s předškoláky v Azylovém domě

Hledáme dobrovolníky na volnočasové a rozvojové aktivity pro děti v předškolním věku žijících v Azylovém domě v Žamberku.

Cesta pro rodinu, z. ú., Žamberk jako poskytovatel sociální pobytové služby napomáhá v azylovém domě ženám a matkám s dětmi, které potřebují dočasné, bezpečné bydlení a současně pomoc při zajištění základních životních potřeb, podporu při zvyšování svých dovedností a kompetencí. Usiluje pomoci ženám tak, aby mohly žít běžným způsobem života. 

Hledáme dobrovolníky na doučování dětí

Chcete se obohatit o nové zkušenosti a zároveň pomáhat? Zapojte se jako dobrovolníci v programu doučování dětí z klientských rodinách odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic, případně do pomoci při volnočasových aktivitách v Komunitním centru na městské ubytovně v Pardubicích.

SHÁNÍME AKTIVNÍ SENIORY K DOBROVOLNICTVÍ V PARDUBICKÝCH MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Jedná se o aktivitu v rámci pilotního projektu statutárního města Pardubice, jehož cílem je propojení seniorů a nejmladší generace přinášející přínos pro obě strany – senioři díky dobrovolnictví neztrácejí kontakt s vnějším prostředím, seberealizují se, zůstávají aktivní, nemají pocit osamění a cítí se potřební, děti se zase učí mezigenerační solidaritě i toleranci.

Dobrovolník pro vedení kurzu IT

Hledáme dobrovolníka staršího 18 let, který by vedl individuální hodiny s klienty CEDRu. Jedná se o výuku základů práce na PC, není třeba mít vzdělání pro daný kurz. Hledáme nadšence, pro kterého je technika zábava a dokáže své znalosti předat hendikepovaným klientům CEDR Pardubice o.p.s. s kapkou trpělivosti.

Naši partneři