Úvod Dobrovolnictví aktuální nabídky

Dobrovolnické centrum KONEP hledá dobrovolníky pro činnost v neziskových organizacích v oblasti pomoci osobám se zdravotním postižením, při volnočasových aktivitách dětí, mládeže a rodin, pro kulturní či charitativní akce aj. Vybrat si můžete z aktuální nabídky nebo po dohodě s koordinátorkou našeho DC. Bližší informace a kontakt najdete v sekci Dobrovolnictví.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY pro doučování dětí z pěstounských a sociálně znevýhodněných rodin

Amalthea je nezisková organizace s 15letou tradicí v Pardubickém kraji. V sociální oblasti se zaměřuje na pomoc rodinám, ať již vlastním (program Podpora pro rodinu a dítě), nebo náhradním (program Centrum náhradní rodinné péče).

Hledáme dobrovolníky pro doučování dětí v pěstounských rodinách v lokalitách:

 • Česká Třebová
 • Žamberk

Jedná se především o pomoc při zvládání základů učiva ZŠ. Výuka probíhá většinou 1x týdně 1-2 hodiny, a to zpravidla přímo v rodině, dále pak ve školách či v prostorách organizace Amatlhea. Vše se ovšem řídí dle potřeb rodin a možností dobrovolníka.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY PRO POMOC PŘI LETNÍCH TÁBORECH A POBYTECH PRO RODINY S DĚTMI

Dobrovolníci budou pomáhat převážně jako asistenti vedoucích oddílů při přípravě a realizaci her a aktivit pro děti i celé rodiny na těchto akcích:

 • Příměstský tábor Malý farmář – farma Apolenka Spojil (13.– 17. 7. a 3.– 7. 8.)
 • Příměstský tábor Ekocentra PALETA – Natura Park Pardubice (27.– 31. 7. a 24.– 28. 8.)
 • Tábor pro děti s poruchami autistického spektra – Písečná u Žamberka (18.–25. 7) – doprava zajištěna
 • Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s autismem a postižením – Písečná u Žamberka (11.–13. 9.) – doprava zajištěna

HLEDÁME AKTIVNÍ SENIORY PRO DOBROVOLNICTVÍ V PARDUBICKÝCH MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Jedná se o aktivitu v rámci pilotního projektu statutárního města Pardubice, jehož cílem je propojení seniorů a nejmladší generace přinášející přínos pro obě strany – senioři díky dobrovolnictví neztrácejí kontakt s vnějším prostředím, seberealizují se, zůstávají aktivní, nemají pocit osamění a cítí se potřební, děti se zase učí mezigenerační solidaritě i toleranci.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY PRO POMOC DĚTEM Z PĚSTOUNSKÝCH A SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH RODIN

Amalthea je nezisková organizace s 15letou tradicí v Pardubickém kraji. V sociální oblasti se zaměřuje na pomoc rodinám, ať již vlastním (program Podpora pro rodinu a dítě), nebo náhradním (program Centrum náhradní rodinné péče).

Hledáme dobrovolníky pro pomoc s realizací těchto aktivit:

 • pomoc v Předškolním klubu Amálka (cca 1x týdně v dopoledních hodinách)
 • doučování dětí - pomoc při zvládání učiva 1. stupně ZŠ (cca 1x týdně 1-2h)

Hledáme dobrovolníky na doučování dětí

Hledáme dobrovolníky, kteří by se zapojili do programu doučování dětí z klientských rodin odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic (OSPOD) nebo organizací DaR – Centrum pro dítě a rodinu o.p.s. a Dobrá rodina, z.s. Jedná se zpravidla o pomoc při zvládání základů učiva ZŠ. Výuka probíhá většinou 1x týdně 1 hodinu v prostorách organizace nebo školy, kam dítě dochází.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY pro výpomoc při dětských kroužcích

Dobrovolníci budou vypomáhat při realizaci kroužků zaměřených na výtvarné aktivity pro děti v Rodinném centru Cesta pro rodinu, z. s., Žamberk.

 • Výtvarný kroužek MINI – pro mladší děti (1.–4. třída)
 • Výtvarný kroužek JUNIOR – pro starší děti (5.–9. třída)

POŽADUJEME:

 • věk nad 15 let;
 • komunikativnost, spolehlivost, samostatnost;
 • komunikace s pracovníkem Cesta pro rodinu, z. ú., dle aktuálních potřeb

DOBROVOLNÍK pro doučování dětí v Azylovém domě

Hledáme dobrovolníky pro přípravu do školy a doučování dětí, které žijí v Azylovém domě v Žamberku.

Cesta pro rodinu, z. ú., Žamberk, jako poskytovatel sociální pobytové služby, napomáhá v azylovém domě ženám a matkám s dětmi, které potřebují dočasné, bezpečné bydlení a současně pomoc při zajištění základních životních potřeb, podporu při zvyšování svých dovedností a kompetencí. Usiluje pomoci ženám tak, aby mohly žít běžným způsobem života.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na aktivity s předškoláky v Azylovém domě

Hledáme dobrovolníky na volnočasové a rozvojové aktivity pro děti v předškolním věku žijících v Azylovém domě v Žamberku.

Cesta pro rodinu, z. ú., Žamberk jako poskytovatel sociální pobytové služby napomáhá v azylovém domě ženám a matkám s dětmi, které potřebují dočasné, bezpečné bydlení a současně pomoc při zajištění základních životních potřeb, podporu při zvyšování svých dovedností a kompetencí. Usiluje pomoci ženám tak, aby mohly žít běžným způsobem života. 

Naši partneři