Úvod Dobrovolnictví aktuální nabídky

Dobrovolnické centrum KONEP hledá dobrovolníky pro činnost v neziskových organizacích v oblasti pomoci osobám se zdravotním postižením, při volnočasových aktivitách dětí, mládeže a rodin, pro kulturní či charitativní akce aj. Vybrat si můžete z aktuální nabídky nebo po dohodě s koordinátorkou našeho DC. Bližší informace a kontakt najdete v sekci Dobrovolnictví.

DOBROVOLNÍci pro děti s autismem a postižením, děti z pěstounských rodin a dětských domovů

Hledáme dobrovolníky pro pomoc s realizací těchto aktivit na jaro + léto 2019

 • tábory pro děti (13. 7. – 20. 7. děti s těžším postižením, 20. 7. – 27. 7. děti s lehčím postižením)
 • psychorelaxační pobyty pro rodiny s dětmi s autismem a postižením (24.–26. 5. a 13.–15. 9.)
 • 20. 4. Modroběh, Ústí nad Orlicí
 • 28. 4. Modroběh, Nový Hradec Králové
 • 30. 4. Čarodějnice namodro, Hylváty u Ústí nad Orlicí
 • 1x měsíčně sobotní setkání rodin, výlety, osvětové akce

Co potřebujeme?

 • pomoc s přípravou programu a her na akci, pomoc s hlídáním dětí, pomoc dětem se sebeobsluhou a hygienou, pomoc rodině s péčí o dítě apod.;
 • spolehlivost, komunikativnost, empatii a individuální přístup k dítěti, dlouhodobou spolupráci;
 • komunikaci s koordinátorem dobrovolníků a soc. pracovníkem – intervize, hodnocení aj.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY PRO POMOC NA DĚTSKÉM DNU 31. 5. 2019

Dětský domov Pardubice pořádá opět v letošním roce Dětský den pro děti z dětských domovů a ze Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. Akce se uskuteční na zahradě Dětského domova, kde budou pro děti připravena různá soutěžní stanoviště.

Dobrovolníci mohou pomáhat od 12 do 18 hodin s přípravou a soutěžemi pro děti.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY PRO POMOC NA AKCI CESTA ZA POHÁDKOU 18. 5. 2019

Sluníčko – Centrum pro rodinu, z.s., pořádá pro rodiny s dětmi již tradiční akci Cesta za Pohádkou. Na děti čeká hned několik pohádkových stanovišť rozmístěných po pardubických Tyršových sadech a za splnění úkolů se mohou těšit na divadélko.

Dobrovolníci budou pomáhat od 12 do 18 hodin:

 • při přípravě akce a areálu
 • při aktivitách pro děti na soutěžních stanovištích
 • s úklidem po skončení akce

Hledáme dobrovolníky na Den Země v Padubicích

Koalice nevládek Pardubicka, z. s. (KONEP), pořádá ve spolupráci s Pardubickým krajem již 9. Den Země v Pardubicích. Pro návštěvníky akce budou připraveny karty s příběhy navazující na aktuální témata a služby zapojených neziskových organizací, soutěžní úkoly a doprovodný kulturní program.

Dobrovolníci budou pomáhat:

 • při přípravě akce a areálu (7–9 h)
 • při aktivitách pro děti na soutěžních stanovištích (možno přijít pouze na půl dne,
  tj. 9–13 h nebo 13–17 h, případně na celou dobu trvání akce)
 • s úklidem po skončení akce (17–18 h)

Dobrovolníci pro pomoc pěstounským a sociálně znevýhodněným rodinám

Hledáme dobrovolníky pro pomoc s realizací těchto aktivit v organizaci Amalthea:

 • hlídání dětí při vzdělávacích akcích pro pěstounské rodiny (1x měsíčně na pobočce v Ústí n. O.), besídkách (2x za rok), terapiích (dle poptávky rodiny), vzdělávací akce pro rodiče (1. 4., 8. 4., 15. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6. vždy od 15 do 17 h)
 • doučování dětí v rodinách (cca 1x týdně 1–2 h, lokality: Vysoké Mýto, Králíky, Žamberk, Česká Třebová, Lanškroun, Ústí nad Orlicí - dle potřeb rodin a možností dobrovolníka);
 • pomoc při programu pro děti na třídenním letním vzdělávacím pobytu pro pěstounské rodiny (2x během prázdnin, lokalita: Heroltice, Seč  aj., doprava zajištěna)
 • podpora rodičů při péči o domácnost či děti v domácnosti klientů („mentoring“, předávání zkušeností – např. nácvik vaření, úklidu, výchovy, péče o děti, aj.)

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na pomoc při akcích v EKOCENTRU PALETA

Velikonoční dílny

Pomoc při dopoledních výtvarných dílničkách pro děti z MŠ a 1. stup. ZŠ.

  • 10. – 12. 4. 2019 (Natura Park Pardubice, 812 h)
  • 15. – 17. 4. 2019 (Natura Park Pardubice, 812 h)

Dny Země

Pomoc na stanovištích pro děti a rodiče, výtvarné a ekologické aktivity.

  • 24. 4. 2019 (MŠ Erno Košťála Pardubice - Dubina, 14–17 h)
  • 25. 4. 2019 (Prachovice, 6–15 h, odvoz  z/do Pardubic zajištěn)

Příměstský tábor

Asistence vedoucím při aktivitách s dětmi v klidném a příjemném přírodním prostřední (hry, vyrábění, pomoc dětem při jídle, s doprovodem na oběd aj.). 

 • 22. – 26. 7. 2019 (Natura Park Pardubice, denně 7:3016:30 nebo dle domluvy)
 • 19. – 23. 8. 2019 (Natura Park Pardubice, denně 7:3016:30 nebo dle domluvy)

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na jednorázovou akci PÁLENÍ ČARODĚJNIC

30. 4. 2019 - jednorázová akce v organizaci Cesta pro rodinu, z. ú., Žamberk.

Dobrovolníky budeme potřebovat pro:

 • pomoc s přípravou akce (9:00 – 14:30) – stavění stanů, příprava stanovišť, příprava areálu apod.
 • pomoc na stanovištích s dětskými aktivitami (14:30 – 19:00)

Požadujeme:

 • věk nad 15 let;
 • schopnost komunikace s dětmi, spolehlivost, trpělivost, empatický přístup, samostatnost;
 • pro přípravu akce fyzickou zdatnost
 • komunikace s koordinátorem dobrovolníků a pracovníkem org. Cesta pro rodinu dle aktuální potřeby

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY pro výpomoc při dětských kroužcích

Dobrovolníci budou vypomáhat při realizaci kroužků zaměřených na výtvarné aktivity pro děti v Rodinném centru Cesta pro rodinu, z. s., Žamberk.

 • Výtvarný kroužek MINI – pro mladší děti (1.–4. třída)
 • Výtvarný kroužek JUNIOR – pro starší děti (5.–9. třída)

POŽADUJEME:

 • věk nad 15 let;
 • komunikativnost, spolehlivost, samostatnost;
 • komunikace s pracovníkem Cesta pro rodinu, z. ú., dle aktuálních potřeb

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na doučování pro děti v pěstounské péči

Hledáme dobrovolníky na doučování dětí, které jsou v pěstounské péči. Jedná se zpravidla o pomoc při zvládání základů učiva ZŠ. Výuka probíhá většinou 1x týdně 1 hodinu v prostorách školy, kam dítě dochází.

DOBROVOLNÍK pro doučování dětí v Azylovém domě

Hledáme dobrovolníky pro přípravu do školy a doučování dětí, které žijí v Azylovém domě v Žamberku.

Cesta pro rodinu, z. ú., Žamberk, jako poskytovatel sociální pobytové služby, napomáhá v azylovém domě ženám a matkám s dětmi, které potřebují dočasné, bezpečné bydlení a současně pomoc při zajištění základních životních potřeb, podporu při zvyšování svých dovedností a kompetencí. Usiluje pomoci ženám tak, aby mohly žít běžným způsobem života.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na aktivity s předškoláky v Azylovém domě

Hledáme dobrovolníky na volnočasové a rozvojové aktivity pro děti v předškolním věku žijících v Azylovém domě v Žamberku.

Cesta pro rodinu, z. ú., Žamberk jako poskytovatel sociální pobytové služby napomáhá v azylovém domě ženám a matkám s dětmi, které potřebují dočasné, bezpečné bydlení a současně pomoc při zajištění základních životních potřeb, podporu při zvyšování svých dovedností a kompetencí. Usiluje pomoci ženám tak, aby mohly žít běžným způsobem života. 

Hledáme dobrovolníky na doučování dětí

Chcete se obohatit o nové zkušenosti a zároveň pomáhat? Zapojte se jako dobrovolníci v programu doučování dětí z klientských rodinách odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic, případně do pomoci při volnočasových aktivitách v Komunitním centru na městské ubytovně v Pardubicích.

HLEDÁME AKTIVNÍ SENIORY PRO DOBROVOLNICTVÍ V PARDUBICKÝCH MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Jedná se o aktivitu v rámci pilotního projektu statutárního města Pardubice, jehož cílem je propojení seniorů a nejmladší generace přinášející přínos pro obě strany – senioři díky dobrovolnictví neztrácejí kontakt s vnějším prostředím, seberealizují se, zůstávají aktivní, nemají pocit osamění a cítí se potřební, děti se zase učí mezigenerační solidaritě i toleranci.

Naši partneři