Úvod Dobrovolnictví aktuální nabídky

Dobrovolnické centrum KONEP hledá dobrovolníky pro činnost v neziskových organizacích v oblasti pomoci osobám se zdravotním postižením, při volnočasových aktivitách dětí, mládeže a rodin, pro kulturní či charitativní akce aj. Vybrat si můžete z aktuální nabídky nebo po dohodě s koordinátorkou našeho DC. Bližší informace a kontakt najdete v sekci Dobrovolnictví.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na jednorázovou akci DRAKIÁDA v organizaci Cesta pro rodinu, z.ú., Žamberk

Hledáme dobrovolníky na výpomoc při veřejné akci Drakiáda, která se bude konat dne 12. 9. 2019 od 15:30-18:00 hodin.

Dobrovolníci budou vypomáhat s těmito aktivitami:

 • pomoc při přípravě akce – stavění stanu, příprava stanovišť;
 • pomoc na stanovištích s aktivitami a soutěžemi pro děti;
 • pomoc při rozdávání výher pro děti;
 • pomoc ve stánku s občerstvením.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY PRO POMOC NA AKCI DEN (PRO) PĚSTOUNSTVÍ 15. ZÁŘÍ 2019

Pardubický kraj pořádá ve spolupráci s neziskovými organizacemi a městem Choceň akci Den (pro) pěstounství. Akce se koná od 10 do 16 hodin v choceňském parku Peliny. Připraveny budou nejen aktivity pro děti, ale také informační servis pro pěstounské rodiny i širokou veřejnost.

Dobrovolníci mohou pomáhat při:

 • zajištění informačního servisu účastníkům akce;
 • zajištění zázemí – stavění a rozkládání stánků, aparatury, případně pódia;
 • hlídání dětí;
 • asistenci v půjčovně koloběžek.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY PRO DOUČOVÁNÍ DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Hledáme dobrovolníky pro doučování dětí v pěstounských rodinách v lokalitách Vysoké Mýto, Králíky, Žamberk, Česká Třebová, Lanškroun a Ústí nad Orlicí. Jedná se především o pomoc při zvládání základů učiva ZŠ. Výuka probíhá většinou 1x týdně 1-2 hodiny, a to zpravidla přímo v rodině, dále pak ve školách či přímo v prostorách organizace Amatlhea. Vše se ovšem řídí dle potřeb rodin a možností dobrovolníka.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY PRO POMOC při letních táborech a pobytech pro rodiny s dětmi

Dobrovolníci budou pomáhat převážně jako asistenti vedoucích oddílů při přípravě a realizaci her a aktivit pro děti i celé rodiny na těchto akcích:

 • Příměstský tábor – Natura Park Pardubice (22.26. 7. a 19.23. 8.)
 • Tábor pro děti s poruchami autistického spektra – Přívrat u České Třebové (13.20. 7. děti s těžším postižením, 20.27. 7. děti s lehčím postižením) – doprava zajištěna
 • Relaxační pobyty pro rodiny s dětmi s autismem a postižením  (13.15. 9. Přívrat u České Třebové) – doprava zajištěna
 • Třídenní letní vzdělávací pobyt pro pěstounské rodiny (15.17. 7. Heroltice, 22.24. 7. Klokočov u Seče) – doprava zajištěna

Hledáme dobrovolníky pro CEDR v Ústí nad Orlicí

Hledáme dobrovolníky, kteří by pomohli při skupinových aktivitách zaměřených na podporu lidí s duševním onemocněním.

NABÍZÍME:

 • Možnost získání zkušeností při práci s lidmi s psychickým onemocněním,
 • proškolení v oblasti práce s cílovou skupinou,
 • podporu ze strany sociálního pracovníka,
 • pojištění Dobrovolnickým centrem KONEP,
 • potvrzení o dobrovolnictví a výstupní hodnocení spolupráce.

DOBROVOLNÍci pro děti s autismem a postižením, děti z pěstounských rodin a dětských domovů

Hledáme dobrovolníky pro pomoc s realizací těchto aktivit NA léto 2019

  • tábory pro děti (13.–20. 7. děti s těžším postižením, 20.–27. 7. děti s lehčím postižením)
  • relaxační pobyty pro rodiny s dětmi s autismem a postižením (13.–15. 9.)
  • setkání rodin s dětmi  v Cakli u Ústí nad Orlicí (sobota 22. 6., 1317 h) 
  • výlet  pro rodiny s dětmi za indiány na Vochtánku do Potštejna (sobota 10. 8., 1418 h)
  dále 1x měsíčně sobotní setkání rodin, výlety, osvětové akce aj.

Co potřebujeme?

 • pomoc s přípravou programu a her na akci, pomoc s hlídáním dětí, pomoc dětem se sebeobsluhou a hygienou, pomoc rodině s péčí o dítě apod.;
 • spolehlivost, komunikativnost, empatii a individuální přístup k dítěti, dlouhodobou spolupráci;
 • komunikaci s koordinátorem dobrovolníků a soc. pracovníkem – intervize, hodnocení aj.

Dobrovolníci pro pomoc pěstounským a sociálně znevýhodněným rodinám

Hledáme dobrovolníky pro pomoc s realizací těchto aktivit v organizaci Amalthea:

 • hlídání dětí při vzdělávacích akcích pro pěstounské rodiny (1x měsíčně na pobočce v Ústí n. O.), besídkách (2x za rok), terapiích (dle poptávky rodiny), vzdělávací akce pro rodiče (17. 6., 24. 6. vždy od 15 do 17 h)
 • doučování dětí v rodinách (cca 1x týdně 1–2 h, lokality: Vysoké Mýto, Králíky, Žamberk, Česká Třebová, Lanškroun, Ústí nad Orlicí - dle potřeb rodin a možností dobrovolníka);
 • pomoc při programu pro děti na třídenním letním vzdělávacím pobytu pro pěstounské rodiny (2x během prázdnin, lokalita: Heroltice, Seč  aj., doprava zajištěna)
 • podpora rodičů při péči o domácnost či děti v domácnosti klientů („mentoring“, předávání zkušeností – např. nácvik vaření, úklidu, výchovy, péče o děti, aj.)

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na pomoc při akcích v EKOCENTRU PALETA

Příměstský tábor

Asistence vedoucím při aktivitách s dětmi v klidném a příjemném přírodním prostřední (hry, vyrábění, pomoc dětem při jídle, s doprovodem na oběd aj.). 

 • 22.–26. 7. 2019 (Natura Park Pardubice, denně 7:3016:30 nebo dle domluvy)
 • 19.–23. 8. 2019 (Natura Park Pardubice, denně 7:3016:30 nebo dle domluvy)

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY pro výpomoc při dětských kroužcích

Dobrovolníci budou vypomáhat při realizaci kroužků zaměřených na výtvarné aktivity pro děti v Rodinném centru Cesta pro rodinu, z. s., Žamberk.

 • Výtvarný kroužek MINI – pro mladší děti (1.–4. třída)
 • Výtvarný kroužek JUNIOR – pro starší děti (5.–9. třída)

POŽADUJEME:

 • věk nad 15 let;
 • komunikativnost, spolehlivost, samostatnost;
 • komunikace s pracovníkem Cesta pro rodinu, z. ú., dle aktuálních potřeb

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na doučování pro děti v pěstounské péči

Hledáme dobrovolníky na doučování dětí, které jsou v pěstounské péči. Jedná se zpravidla o pomoc při zvládání základů učiva ZŠ. Výuka probíhá většinou 1x týdně 1 hodinu v prostorách školy, kam dítě dochází.

DOBROVOLNÍK pro doučování dětí v Azylovém domě

Hledáme dobrovolníky pro přípravu do školy a doučování dětí, které žijí v Azylovém domě v Žamberku.

Cesta pro rodinu, z. ú., Žamberk, jako poskytovatel sociální pobytové služby, napomáhá v azylovém domě ženám a matkám s dětmi, které potřebují dočasné, bezpečné bydlení a současně pomoc při zajištění základních životních potřeb, podporu při zvyšování svých dovedností a kompetencí. Usiluje pomoci ženám tak, aby mohly žít běžným způsobem života.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na aktivity s předškoláky v Azylovém domě

Hledáme dobrovolníky na volnočasové a rozvojové aktivity pro děti v předškolním věku žijících v Azylovém domě v Žamberku.

Cesta pro rodinu, z. ú., Žamberk jako poskytovatel sociální pobytové služby napomáhá v azylovém domě ženám a matkám s dětmi, které potřebují dočasné, bezpečné bydlení a současně pomoc při zajištění základních životních potřeb, podporu při zvyšování svých dovedností a kompetencí. Usiluje pomoci ženám tak, aby mohly žít běžným způsobem života. 

Hledáme dobrovolníky na doučování dětí

Chcete se obohatit o nové zkušenosti a zároveň pomáhat? Zapojte se jako dobrovolníci v programu doučování dětí z klientských rodinách odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic, případně do pomoci při volnočasových aktivitách v Komunitním centru na městské ubytovně v Pardubicích.

HLEDÁME AKTIVNÍ SENIORY PRO DOBROVOLNICTVÍ V PARDUBICKÝCH MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Jedná se o aktivitu v rámci pilotního projektu statutárního města Pardubice, jehož cílem je propojení seniorů a nejmladší generace přinášející přínos pro obě strany – senioři díky dobrovolnictví neztrácejí kontakt s vnějším prostředím, seberealizují se, zůstávají aktivní, nemají pocit osamění a cítí se potřební, děti se zase učí mezigenerační solidaritě i toleranci.

Naši partneři