Úvod Dobrovolnictví aktuální nabídky

Dobrovolnické centrum KONEP hledá dobrovolníky pro činnost v neziskových organizacích v oblasti pomoci osobám se zdravotním postižením, při volnočasových aktivitách dětí, mládeže a rodin, pro kulturní či charitativní akce aj. Vybrat si můžete z aktuální nabídky nebo po dohodě s koordinátorkou našeho DC. Bližší informace a kontakt najdete v sekci Dobrovolnictví.

Hledáme dobrovolníky pro kulturní akci

Spolek Hurá na Výlet a Dobrovolnické centrum Koalice nevládek Pardubicka hledá šikovné ruce na pomoc při kulturně-osvětové akci pro seniory.

Přidejte se! Podpořte dobrou věc. I vy budete jednou seniorem:)

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY pro výpomoc při dětských kroužcích

Dobrovolníci budou vypomáhat při realizaci kroužků zaměřených na výtvarné aktivity pro děti v Rodinném centru Cesta pro rodinu, z. s., Žamberk.

 • Výtvarný kroužek MINI – pro mladší děti (1.–4. třída)
 • Výtvarný kroužek JUNIOR – pro starší děti (5.–9. třída)

POŽADUJEME:

 • věk nad 15 let;
 • komunikativnost, spolehlivost, samostatnost;
 • komunikace s pracovníkem Cesta pro rodinu, z. ú., dle aktuálních potřeb

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY pro Hiporehabilitační centrum Apolenka

Pomoc při hiporehabilitaci

 • asistence při hiporehabilitaci – záchrana klientů nebo vodění koní
 • září–listopad, 1x týdně odpoledne (cca 1517 h) na farmě Apolenka v obci Spojil u Pardubic

Pomoc při pořádání jednorázových akcÍ

 • prosinec 2018 – Vánoční nadílka pro zvířátka (sobota či neděle 14–16 h) – pomoc při organizaci programu pro rodiny s dětmi v areálu farmy Apolenka v obci Spojil u Pardubic

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY pro pomoc s výukou anglického jazyka pro začátečníky

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY pro pomoc s výukou anglického jazyka pro začátečníky pro klienty neziskové organizace CEDR Pardubice, o. p. s.

 • vedení skupiny max. 4 uživatelů,
 • pravidelný interval – 1 x týdně – časová dotace závisí na možnostech dobrovolníka (nejlépe však v odpoledních hodinách),
 • zahájení kurzů od 1. 9. 2018,

Požadujeme:

 • znalost angličtiny min. na úrovní A2 se schopnostmi předávat své znalosti druhým (základy angličtiny, slovní zásoba, tvorba vět, trénovaní komunikace), zkušenosti s doučováním výhodou
 • spolehlivost, pečlivost, empatický přístup, komunikativnost, samostatnost, profesionální přístup nejen k uživatelům, ale i k organizaci, věk nad 18 let
 • intervize se sociálním pracovníkem – pravidelné hodnocení, atp.,
 • schopnost komunikace s cílovou skupinou, tj. s osobami s duševním onemocněním (zajištěno proškolení dobrovolníka v této problematice),

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na doučování pro děti v pěstounské péči

Hledáme dobrovolníky na doučování dětí, které jsou v pěstounské péči. Jedná se zpravidla o pomoc při zvládání základů učiva ZŠ. Výuka probíhá většinou 1x týdně 1 hodinu v prostorách školy, kam dítě dochází.

Dobrovolník na vedení kroužku anglického jazyka pro děti s poruchou autistického spektra

Zapojte se jako dobrovolníci při výuce základů anglického jazyka pro malou skupinku dětí s poruchou autistického spektra (2-3 žáci 1. stupně ZŠ) a můžete se obohatit o nové zkušenosti. Součástí náboru bude proškolení, díky kterému se dobrovolníci seznámí s problematikou PAS, budou jim přiblíženy aspekty a metody práce s dětmi s PAS.

DOBROVOLNÍK pro doučování dětí v Azylovém domě

Hledáme dobrovolníky pro přípravu do školy a doučování dětí, které žijí v Azylovém domě v Žamberku.

Cesta pro rodinu, z. ú., Žamberk, jako poskytovatel sociální pobytové služby, napomáhá v azylovém domě ženám a matkám s dětmi, které potřebují dočasné, bezpečné bydlení a současně pomoc při zajištění základních životních potřeb, podporu při zvyšování svých dovedností a kompetencí. Usiluje pomoci ženám tak, aby mohly žít běžným způsobem života.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY na aktivity s předškoláky v Azylovém domě

Hledáme dobrovolníky na volnočasové a rozvojové aktivity pro děti v předškolním věku žijících v Azylovém domě v Žamberku.

Cesta pro rodinu, z. ú., Žamberk jako poskytovatel sociální pobytové služby napomáhá v azylovém domě ženám a matkám s dětmi, které potřebují dočasné, bezpečné bydlení a současně pomoc při zajištění základních životních potřeb, podporu při zvyšování svých dovedností a kompetencí. Usiluje pomoci ženám tak, aby mohly žít běžným způsobem života. 

Hledáme dobrovolníky na doučování dětí

Chcete se obohatit o nové zkušenosti a zároveň pomáhat? Zapojte se jako dobrovolníci v programu doučování dětí z klientských rodinách odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic, případně do pomoci při volnočasových aktivitách v Komunitním centru na městské ubytovně v Pardubicích.

HLEDÁME AKTIVNÍ SENIORY PRO DOBROVOLNICTVÍ V PARDUBICKÝCH MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Jedná se o aktivitu v rámci pilotního projektu statutárního města Pardubice, jehož cílem je propojení seniorů a nejmladší generace přinášející přínos pro obě strany – senioři díky dobrovolnictví neztrácejí kontakt s vnějším prostředím, seberealizují se, zůstávají aktivní, nemají pocit osamění a cítí se potřební, děti se zase učí mezigenerační solidaritě i toleranci.

Naši partneři