Úvod Dobrovolnictví aktuální nabídky

Dobrovolnické centrum KONEP hledá dobrovolníky pro činnost v neziskových organizacích v oblasti pomoci osobám se zdravotním postižením, při volnočasových aktivitách dětí, mládeže a rodin, pro kulturní či charitativní akce aj. Vybrat si můžete z aktuální nabídky nebo po dohodě s koordinátorkou našeho DC. Bližší informace a kontakt najdete v sekci Dobrovolnictví.

Hledáme dobrovolníky na akci Den (pro) pěstounství

který pořádá v neděli 1. října 2017 Pardubický kraj ve spolupráci s neziskovkami na zámku v Pardubicích. Dobrovolníci se mohou zapojit při výdeji hracích karet u vstupu, při výtvarných aktivitách, s hlídáním dětí, přenosem materiálu a informací apod. Uvítáme jakoukoliv pomoc nebo alespoň sdílení dál!

V případě zájmu, prosím kontaktujte koordinátorku dobrovolnického centra KONEP. Děkujeme.

Ing. Lucie Křivková, e-mail: krivkova@konep.cz, mobil: 775 551 412

Dobrovolník pro Apolenku

Hledáme dobrovolníky pro jednorázové akce. Dobrovolník bude na těchto akcích vypomáhat s organizací akce, s aktivitami pro děti a další dle potřeby. Hledáme také dobrovolníka pro dlouhodobou a pravidelnou výpomoc při hiporehabilitacích s hendikepovanými klienty Apolenky.

Vedení kroužku anglického jazyka pro děti s PAS

Hledáme dobrovolníka na vedení kroužku anglického jazyka pro děti s poruchami autistického spektra do Rodinného Integračního Centra v Pardubicích.

Chcete se obohatit o nové zkušenosti a zároveň pomáhat? Zapojte se jako dobrovolníci při výuce základů anglického jazyka pro malou skupinku dětí s poruchou autistického spektra (2-3 žáci 1. stupně ZŠ). Součástí náboru bude proškolení, díky kterému se dobrovolníci seznámí s problematikou PAS, budou jim přiblíženy aspekty a metody práce s dětmi s PAS. Staňte se součástí našeho týmu a buďte oporou rodinám, které potřebují naši pomoc a podporu.

Vedení kurzu vaření v CEDR Pardubice o.p.s.

Hledáme dobrovolníka na vedení Kurzu vaření pro klienty sociálně aktivizačních služeb organizace CEDR Pardubice o.p.s. Kurz vaření se bude konat 1x14 dní na 1-2 hodiny. Hledáme člověka s dobrým srdcem, který klienty naučí základy vaření. Dobrovolník povede skupinku max. o 5 lidech.

dobrovolník pro výuku práce na PC pro hendikepované v ČAA

Hledáme dobrovolníka, který by pravidelně vedl kurz Práce na počítači pro hendikepované klienty České abilympijské asociace v Pardubicích. Výuka bude buď pro jednotlivce nebo malou skupinku (úroveň začátečníků i pokročilých). Požadujeme pravidelnost výuky - 1 hodinu týdně, empatický přístup k hendikepovaným a nadšení pomáhat potřebným.

Dobrovolníci pro jednorázové akce pro Apolenku

Hledáme dobrovolníky na jednorázové akce pro farmu Apolenka. Více informací s termíny naleznete v příloze.

Hledáme dobrovolníky na doučování dětí

Chcete se obohatit o nové zkušenosti a zároveň pomáhat? Zapojte se jako dobrovolníci v programu doučování dětí v klientských rodinách odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic, případně do pomoci při volnočasových aktivitách v Komunitním centru na městské ubytovně v Pardubicích.

SHÁNÍME AKTIVNÍ SENIORY K DOBROVOLNICTVÍ V PARDUBICKÝCH MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Jedná se o aktivitu v rámci pilotního projektu statutárního města Pardubice, jehož cílem je propojení seniorů a nejmladší generace přinášející přínos pro obě strany – senioři díky dobrovolnictví neztrácejí kontakt s vnějším prostředím, seberealizují se, zůstávají aktivní, nemají pocit osamění a cítí se potřební, děti se zase učí mezigenerační solidaritě i toleranci.

Dobrovolník pro vedení kurzu IT

Hledáme dobrovolníka staršího 18 let, který by vedl individuální hodiny s klienty CEDRu. Jedná se o výuku základů práce na PC, není třeba mít vzdělání pro daný kurz. Hledáme nadšence, pro kterého je technika zábava a dokáže své znalosti předat hendikepovaným klientům CEDR Pardubice o.p.s. s kapkou trpělivosti.

Naši partneři