Úvod Dobrovolnictví

Dobrovolnické centrum KONEP

finančně podporováno Statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem a Ministerstvem vnitra

akreditace Ministerstva vnitra ČR od 10/2014

zaměření pomoci - péče o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoc osobám zdravotně postiženým, pořádání kulturních či sbírkových charitativních akcích 

 

KONEP A DOBROVOLNICTVÍ

nábor dobrovolníků (přednášková činnost, PR aktivity), správa databáze dobrovolníků

vysílání dobrovolníků do přijímacích organizací

 

vedení Pracovní skupiny dobrovolnických center v Pardubickém kraji

Pořádání Galavečera oceňování dobrovolníků

Co je dobrovolnictví?

Dobrovolník vykonává ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu činnost ve prospěch jiných lidí, nejčastěji formou zapojení se do činností neziskových organizací. 

„Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Chápeme ho jako ochotu člověka dát část svého času a sil ve prospěch potřebné organizace nebo člověka, aniž by s příjemcem pomoci byl vázán přátelskými či jinými vazbami. Z dobrovolné činnosti má přínos nejen její příjemce, ale i dobrovolník, kterému přináší nové přátelské vztahy, nové zkušenosti a dovednosti, někdy i částečné řešení problému nezaměstnanosti.“

HESTIA, národní dobrovolnické centrum

Kdy se můžu stát dobrovolníkem?

jsem student, absolvent, na rodičovské dovolené, nezaměstnaný, pracující nebo senior

toužím zažít něco nového a zlepšovat svoje dovednosti

záleží mi na druhých a chci jim pomáhat

přeji si získat novou praxi a otevřít si dveře i k dobrovolnictví v zahraničí

mám chuť být součástí života neziskové organizace

chci nalézt nové přátele a získat nové kontakty

Co mi dobrovolnictví přinese?

aktivní trávení volného času

vědomí vlastní potřebnosti a dobrý pocit  z vykonané užitečné práce, možnost seberealizace, duševní a osobnostní rozvoj, růst sebevědomí,

příležitost vyzkoušet si zajímavou práci, získání nových zkušeností, znalostí a dovedností, praxe

nové kontakty a přátele

 

Co mi dobrovolnictví přinese navíc?

osvědčení o praxi (min. 50 odpracovaných hodin) – zvýšení své hodnoty na trhu práce, pro studenty „plusové body“ k přijetí na VŠ

přiznání podpory v nezaměstnanosti za výkon dlouhodobé dobrovolnické služby (min. 20 h týdně po dobu 12 měsíců)

Evropská dobrovolná služba – možnost získání stáže v dobrovolnické organizaci v zahraničí pro mládež ve věku 18 – 30 let

 

Kolik času tomu musím věnovat?

jednorázové akce (Dny dětí, Den Země, Hravé odpoledne na farmě Apolenka, charitativní akce aj.)

krátkodobá činnost (min.3 měsíce – CEDR Pardubice, Rodinné integrační centrum, SKP-CENTRUM, Apolenka - hiporehabilitace, Česká abilympijská asociace a další)

dlouhodobá pravidelná činnost (např. výuka cizích jazyků 1x týdně 1h, doučování, kroužky apod.)

 

Kde se můžu aktuálně zapojit?

registrace do databáze dobrovolníků KONEP

současná nabídka dobrovolnické činnosti v sekci Dobrovolnictví - aktuální nabídky

(http://www.konep.cz/dobrovolnicke-centrum/aktualni-nabidky/)

Co pro to musím udělat?

kontaktovat koordinátorku Dobrovolnického centra KONEP

přijít na informační schůzku – seznámení s dobrovolnickou činností, krátký dotazník, smlouva o dobrovolnické službě, pojištění

společná návštěva přijímající organizace, proškolení + BOZP, vyzkoušení si konkrétní dobrovolnické aktivity

Kde najdu další informace?

Dobrovolnictví:

www.dobrovolnik.cz              www.hest.cz

Dobrovolnické programy v zahraničí:

www.mladezvakci.cz            www.tmelnik.cz            www.inexsda.cz

 

Kontakt

Ing. Lucie Křivková

koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP

e-mail: krivkova@konep.cz

tel.:  775  551  412, 461 031 821

kancelář: Klášterní 54, Pardubice (u Pernštýnského nám.)

Bc. Barbora Jouzová, DiS.

koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP

e-mail: jouzova@konep.cz

tel: 774 412 876

Naši partneři