Úvod Aktuality Seznamte se s dobrovolnictvím v Pardubickém kraji
5. srpna 2021

Seznamte se s dobrovolnictvím v Pardubickém kraji

Dny dobrovolnictví pořádá v termínu 12.–13. srpna 2021 Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje, provozované Koalicí nevládek Pardubicka. Uskuteční se v rámci Sportovního parku Pardubice. Prezentační místo najdou návštěvníci hned u vstupu do parku Na Špici, poblíž soutoku Labe a Chrudimky. „Rádi bychom představili interaktivní formou různé dobrovolnické programy. V našem DOBROstanu se postupně vystřídá patnáct dobrovolnických center a organizací z celého kraje. Ty mají připraveny zábavné aktivity pro děti i dospělé, kteří se při nich dozvědí, kde všude se dobrovolníci zapojují a jakým činnostem se věnují. Kromě pestrých informací si od nás odnesou i malé odměny. Po oba dny se k nám rovněž mohou jednotlivci či organizace přijít poradit, jsme připraveni zodpovědět jakýkoliv dotaz z oblasti dobrovolnictví,“ uvádějí Lucie Křivková a Kateřina Mužíková, koordinátorky Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje. Podrobný program akce je k dispozici na webovém portálu www.dobrokraj.cz.

Pořádání Dnů dobrovolnictví se v Pardubickém kraji stalo už téměř tradicí. Byly každoročně organizovány jako „putovní“, jejich přípravám se postupně věnovala dobrovolnická centra z celého regionu vždy ve spolupráci s Pardubickým krajem. Tato akce si klade za cíl dostat dobrovolnictví do širokého povědomí a rovněž sloužit k propagaci dobročinné práce vyzdvižením jejího hlubokého významu. „Poslední rok a půl byl důkazem toho, že dobrovolnictví doslova hýbe společností. I v našem kraji je tomu tak a díky jednotlivým dobrovolnickým centrům, která zde působí, se ho daří stále rozvíjet. Dobrovolníci nám svým elánem a zapojením do různorodých činností dokazují, že jejich role je mnohdy nezastupitelná. Dny dobrovolnictví Pardubického kraje jsou proto skvělým způsobem, jak tuto oblast ještě více představit a přiblížit veřejnosti. Mají být ale i poděkováním všem dobrovolníkům za jejich nezištnou a obětavou práci,“ shrnuje Pavel Šotola, krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor.

Po loňské pauze vynucené covidovou pandemií se letošního pátého ročníku ujalo právě Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje. To funguje od května 2020 jako zastřešující a metodické zázemí pro realizaci dobrovolnických aktivit v kraji. Je informačním a kontaktním místem pro dobrovolníky, neziskové a příspěvkové organizace či obce. Regionální dobrovolnická centra jsou pilotně provozována v 11 krajích v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, financovaného z Operačního programu zaměstnanost ESF, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724.


Naši partneři